A A A

Bezpłatne kursy online na platformie NAVOICA

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 246
Wyświetlony: 86
Wygasa: 2025-02-03 07:53:48
Kontakt https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezplatne-kursy-online-na-platformie-navoica
https://navoica.pl/

Opis

Oferta edukacyjna z bezpłatnych kursów online
Oferta bezpłatnych kursów online

W serwisie NAVOICA znajdują się bezpłatne kursy o różnym poziomie trudności z różnych dziedzin, m.in.: biznesu, zarządzania, ekonomii, finansów, pedagogiki, informatyki oraz socjologii. Niektóre z nich są dostępne w różnych językach.

Wśród najnowszych kursów są m.in.: „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy – alfabet nowoczesnego przedsiębiorcy”, „Innowacje: odzież robocza i ochronna – nowoczesne rozwiązania i zasady certyfikacji” oraz „Process and product design in the conditions of Industry 4.0”.

Wszystkie kursy są dostępne na stronie NAVOICA.

Korzystanie z serwisu

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować się na platformie, a następnie zalogować. Po wyszukaniu interesującego kursu, wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz się”, który jest widoczny na stronie z opisem i informacjami o kursie.

Kursy online składają się z: filmów, quizów, materiałów tekstowych, a wybrane z nich także z treści interaktywnych. Zostały przygotowane przez ekspertów oraz wykładowców z różnych uczelni.

Osoba, która ukończyła kurs, otrzyma zaświadczenie. Będzie można je pobrać na stronie i wydrukować.

Czym jest NAVOICA?

NAVOICA to platforma edukacyjna z kursami typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), należąca do Ministerstwa Edukacji i Nauki, rozwijana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Nazwa serwisu pochodzi od dziewczyny o imieniu Nawojka – według legendy, pierwszej polskiej studentki.

Fundusze Europejskie