A A A

Nieodpłatna pomoc prawna

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 274
Wyświetlony: 1260
Wygasa: 2025-12-13 09:35:30
Kontakt https://www.pcpr.police.pl/

Opis

Ogłoszenie o świadczeniu pomocy prawnej

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Polickim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-policki/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

- Starostwo Powiatowe w Policach

Poniedziałek i środa w godz. 10.30-14.30

- Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wtorek w godz. 8.30-12.30

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z siedzibą w Rosówku 16

Czwartek w godz. 11.30-15.30

- Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Klub w Dołujach

Piątek w godz. 11.15-15.15

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 91 43 28 154 (Police), 91 312 96 60 wew. 14 (Nowe Warpno), 91 884 90 24 (Rosówek), 91 43 28 143 (Dołuje)

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Fundusze Europejskie