A A A

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE na terenie gminy Kołbaskowo

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 183
Wyświetlony: 110
Wygasa: 2023-12-08 11:07:18
Kontakt GOPS w Kołbaskowie
Rosówek 16
tel. 91 311 95 92
gops@kolbaskowo.pl
gops.kolbaskowo.pl

Opis

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie od 10.05.2021 r. uruchamia kolejną formę wsparcia dla wszystkich mieszkańców naszej gminy – konsultacje terapeutyczne.  Osoby chętne i potrzebujące tego rodzaju pomocy mogą się spotkać ze specjalistami po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:  terapeuta – specjalista ds. przemocy i interwencji kryzysowej – w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 15.30, tel. 579 647 771; terapeuta ds. uzależnień – w każdą środę od godziny 08.30 do 11.30, tel. 728 163 963.
Fundusze Europejskie