A A A

Jednodniowy wyjazd uczestników projektu Rodzina Razem się Trzyma

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 275
Wyświetlony: 1614
Wygasa: 2025-12-15 13:55:25
Kontakt https://www.pcpr.police.pl/

Opis

Wyjazd do Trzebawia
Uczestnicy projektu „Rodzina Razem się Trzyma” rozpoczęli wakacje od fantastycznej jednodniowej wycieczki. Wraz z całymi rodzinami wspólnie się bawili, grali w siatkówkę, tworzyli budowle, zdobywali skałki, pływali żaglówką…Czas spędzony z dziećmi jest bezcenny w rozwoju i integracji całej rodziny.Wyjazd został zrealizowany w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.
Fundusze Europejskie